Řád Letiště Žákavá


ŘÁD LETIŠTĚ Žákavá

(dále modelářské letiště)

 

1.    Na modelářské letiště mají  přístup pouze členové klubu a jejich rodinní příslušníci. Hosté mají přístup pouze v přítomnosti člena klubu.

2.   Člen který dorazí na modelářské letiště jako první, stává se v daný den řídícím létání.

3.    Létá vždy jeden model. Provozovat více modelů je možno pouze po vzájemné domluvě.

4.     Úmysl přistát na modelářském letišti, nebo udělat průlet nad na modelářským letištěm je  nutné hlásit ostatním přítomným.

5.  Pilot, modelář je plně zodpovědný za provoz a pilotáž svého modelu a odpovídá za veškeré možné škody vzniklé touto činností, jak na majetku     tak   na zdraví. Za osoby mladší 18-ti let odpovídá jejich zákonný zástupce.

6.    Parkování automobilů je možné pouze v místě k tomu určeném. A to ve spodní části louky u příjezdové cesty. Při nevhodně zaparkovaném vozidle na jiném místě  než na místě k tomu určenému si majitel vozidla za případně způsobené škody zodpovídá sám.

7.  Na letišti se chováme ukázněně, sledujeme přistávající a prolétávající modely, nevcházíme do prostoru létání a modelářského letiště (přistávací a startovací dráhy).